Vuốt Để Cược

Nhanh hơn đơn giản hơn

FB88 Thể Thao
Kích cỡ: 32.7 MB
Ứng Dụng FB88
Kích cỡ: 26.9 MB

XÁC MINH BẢO MẬT

Kéo để xác minh

Thông Tin Tài Khoản

Giới hạn tối thiểu/tối đa : 100 / 500,000
Trạng Thái : Trong 10 phút
Chọn tài khoản ngân hàng:*
Ngân hàng: Đi đến E-Banking
Chi nhánh: Sao chép
Tên tài khoản: Sao chép
Số tài khoản: Sao chép
Số tiền (1=1000 Đồng)*

Vui lòng nhập số tiền. Ví dụ: chuyển tiền 9,000,000 VND. Quý khách sẽ điền 9,000.

Tài khoản:*
Quản lý tài khoản thanh toán
Mã giao dịch của ngân hàng:
Upload hóa đơn:
Thông Tin Chuyển Tiền
Ngân hàng: Đi đến E-Banking
Tên tài khoản:
Số tài khoản:
Chi nhánh ngân hàng:
Số tiền :
Nội Dung Chuyển Tiền: 515793
Quý khách lưu ý lệnh giao dịch sẽ bị HỦY sau 10 phút nếu chưa nhận được số dư!